Vi skapar utrymme för dig att växa genom insikt, innovation och inspiration.

Menabler
Coaching &
mentorskap

 

Är du redo att ta nästa steg i din personliga utveckling? Vi hjälper dig på vägen mot nya mål.

vår mission

Alla människor kan vid olika tidpunkter i livet ha behov av en samtalspartner, en person som kan ge vägledning, råd och uppmuntran när det är dags att göra en förändring. Det kan handla om att avancera i karriären, göra verklighet av en idé, växa som individ eller utveckla sin kommunikation, sitt ledarskap eller företagande.

 

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet. Trots att vi drivs framåt av en vilja och en längtan är det inte ovanligt att någonting håller oss tillbaka. Då kan ett kvalitativt opartiskt stöd bli den tydliga kompass som behövs för att hitta rätt riktning och ta de nödvändiga stegen mot målet. 

  

Vår mission är att vara ditt stöd i denna process och med samtalet som redskap hjälpa dig framåt i din utveckling.

Insikt

Grunden till förändring startar i självinsikt. Baserat på din egen bakgrund och erfarenhet ger vi dig stöd att ta tag i din förändring, se vad som hindrar dig från att komma framåt och bli tryggare i dig själv.

Innovation

Personlig utveckling drivs av förändring och innovation men den kommer inte per automatik. Att se nya möjligheter kräver att man tänker nytt, anammar ny kunskap och tar sig an nya utmaningar. Det hjälper vi dig med.

Inspiration

Inspiration, mer än någonting annat, driver personlig utveckling. Vår främsta uppgift är att lyssna, motivera och inspirera dig till ett aktivt engagemang i din egen utveckling så att du får en knuff i rätt riktning mot nya mål.

Vår modell

Vi har lång erfarenhet av utvecklingsarbete med individer och verksamheter. Det har gett oss en unik kompetens att möta människor som står inför utmaningar av olika slag och som önskar utveckla sig själva, sitt ledarskap eller företagande.

Som menablers hjälper vi dig att genom en strukturerad och formaliserad metod, samt aktivt lyssnande och frågeställande, identifiera behov och problemområden och omvandla dessa till möjligheter. Vi hjälper dig att se från insidan och ut, vi stöttar dig i din förändringsprocess, delar med oss av våra erfarenheter – framgångar såväl som motgångar – vår kunskap och våra nätverk. Tillsammans skaffar vi oss en gemensam överblick över din situation i dag, dina styrkor och svagheter, och sätter mål på kort och lång sikt.

Eftersom en förändringsprocess många gånger omfattar både en inre och en yttre resa, samarbetar vi med experter inom en rad områden, från personlig styling till retorik. Detta för att du ska ges bästa möjligheter att stärkas i ditt personliga uttryck och bygga en stabil plattform inför framtida utmaningar och möjligheter. Vi har även tillgång till ett stort antal fristående menablers för att kunna möta olika kompetenskrav.

Detta är menabler

Mentor, coach, rådgivare, konsult, samtalspartner – i dag florerar en rad titlar för det externa ”bollplanket”. Det kan vara svårt att veta vad det är för skillnad. I själva verket finns det inte en klar och tydlig definition. Det är snarare större likheter än skillnader mellan dessa roller. Det de framför allt har gemensamt är att de använder samtalet som redskap. Vi har valt att kalla det menabler (bildat av engelskans meaning/motivation och enablement/engagementdå det i vår roll ingår delar av alla begrepp.

Stefan Gunbrant

Grundare, Executive Menabler och styrelseordförande
stefan@menabler.se

Stefan är en ledare som under lång tid har arbetat med att lyfta medarbetare på ett positivt och konstruktivt sätt. Med gedigen erfarenhet av att ha arbetat i linjepositioner i både stora och små organisationer, samt egenföretagande, får han saker att hända genom att skapa team som tillsammans löser uppgifter och når framgång.

Genom sina uppdrag som mentor, coach och styrelsemedlem har han lärt sig förstå hur människor reagerar i olika situationer och vad som behöver göras för att lösa upp den knut man ibland inte kan lösa själv.

Jenny Olsson

Grundare, Executive Menabler och vd
jenny@menabler.se

Jenny kommer med en mångårig erfarenhet av att driva olika kommunikationsprojekt och entreprenöriella verksamheter. Tillhörande Sveriges journalistelit har hon en förmåga att se människors kapacitet, styrkor och svagheter, och läsa av det som inte sägs.

Hennes analytiska styrka gör det lätt för henne att sätta sig in i komplexa frågor och med sin samlade kunskap om personlig utveckling och teambuilding får hon individer att växa och människor med olika kompetenser och liknande eller motsatta personligheter att fungera tillsammans i team.

Vad är nästa steg?
hör av dig!

Boka en kostnadsfri konsultation då vi identifierar dina behov. 

Ett vanligt upplägg är att vi träffas regelbundet vid minst fem tillfällen över en tidsperiod. Ramen för hur och när vi ska träffas bestämmer vi tillsammans. Det är dina behov och önskemål som kommer att styra innehåll och upplägg.