Vi skapar utrymme för dig att växa genom insikt, innovation och inspiration.

Menabler
Coaching
& ledar-
utveckling

 

Ledarutveckling och rådgivning
Individuell coaching
Styrelseutveckling och interimslösningar
Kommunikation för förändring

vår mission

Menabler är ledarutvecklingsföretaget specialiserat på att få individer att bli verkliga game changers.
Vår mission är att
 hjälpa personer att utveckla sig själva och sitt ledarskap så att de kan driva lönsamhet, tillväxt och innovation med framgång – och få sina medarbetare att utveckla sina talanger.
Vi stöttar även styrelser i deras arbete och utveckling, samt stärker styrelser och företagsledningar med validerad kompetens på kort eller lång sikt.

vår mODELL

Insikt

Grunden till förändring startar i självinsikt. Baserat på bakgrund och erfarenhet ger vi individen stöd att ta tag i sin utveckling, lära sig förstå och känna tillit till sig själv. Vi tillhandahåller verktygen för att öka kännedomen om sig själv och sitt ledarskap.

Innovation

Ledar- och individutveckling drivs av förändring och innovation, men den kommer inte per automatik. Vi utmanar, stöttar och coachar individen för att öppna upp för nya tankemönster, arbetssätt och möjligheter.

Inspiration

Inspiration mer än någonting annat driver personlig utveckling. Vår främsta uppgift är att lyssna, stötta och inspirera individen till ett aktivt engagemang i sin egen utveckling mot ett autentiskt, kommunikativt, transparent och motiverande ledarskap,

våra tjänster

Ledarutveckling och rådgivning

Genom vår metod utvecklar vi individer och deras ledarskapsförmågor så att de blir finansiellt framgångsrika, med modet att nå genomgripande förändring.

Vår approach är att stärka ledare och ge dem konkreta verktyg genom utbildning, coaching, inspiration och nätverk. Målet är att utveckla individen leda sig själv för att vara en långsiktigt hållbar och fokuserad ledare, som kan fatta svåra beslut och skapa en framgångsrik och motståndskraftig organisation som drivs av hög innovationstakt och motivationsgrad.

Vi stöttar ledaren i sin roll för att få trygghet och kunna växa i sitt ledarskap. Utifrån behov och önskemål skräddarsys ett upplägg där vi agerar det bollplank i såväl operativa som strategiska frågor som många ledare saknar.

 

 

 

 

Individuell coaching

Vi har lång erfarenhet av utvecklingsarbete med individer och verksamheter. Det har gett oss en unik kompetens att möta människor som står inför olika utmaningar och som önskar utveckla sig själva, sitt ledarskap eller sitt företagande.

Utifrån en nytänkande metodik arbetar vi för att coacha och stötta individer, företagsledare och entreprenörer i deras förändringsprocesser, samt ger även organisationer möjlighet att få ett helhetsstöd i denna process. Coachingen syftar till att stötta individen i sin utvecklingsresa genom att skaffa en överblick över nuläge, identifiera styrkor och svagheter, behov och problemområden, utmana till att se nya perspektiv, samt hitta drivkrafterna för att lyckas mot uppsatta mål.

Upplägget skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål. Genom en strukturerad, långsiktig och transparent samtalsserie arbetar vi mot tydliga mål. Vi rekommenderar dock alltid minst åtta samtal för att kunna garantera effekt. Konkreta case, övningar och verktyg hjälper individen att anamma ny kunskap och ta sig an nya utmaningar.

Styreselutveckling och interimslösningar

I en era av hög innovationstakt och nya utmaningar krävs inte bara ett nytt ledarskap utan också en mångfald i sammansättning av styrelser och företagsledningar. Styrelser måste ha en djup förståelse för vad som driver långsiktig hållbar tillväxt och samtidigt anpassar verksamheten till marknadens utmaningar. Vi hjälper styrelser att utveckla sitt arbete och sina ledamöter, skapa tema-känsla, samt öka takten med vilken mångfald nås.

Vår målgrupp är små och medelstora företag där vi aktivt stödjer styrelser och organisationer med validerad kompetens för att kunna växa till nästa nivå.

Nya affärsutmaningar kan kräva kortsiktiga lösningar samtidigt som man behöver hålla fokus på den långsiktiga planen. När hjälp behövs tar vi uppdrag under en begränsad period.  Via vårt nätverk erbjuder vi effektiva och flexibla interimslösningar på ledningsnivå till uppdragsgivare som återfinns inom en rad olika branscher.

 

 

Kommunikation för förändring

Kommunikation handlar om att förmedla ett budskap och skapa relationer – internt i en organisation och externt med kunder och partner. Kommunikation ska inte bara beröra och få människor att känna, tänka och förstå saker, den ska också skapa ett värde för mottagaren och en förändring i önskad riktning på både kort och lång sikt.

I vårt dagliga liv hjälper kommunikation oss att bygga relationer genom att vi delar erfarenheter och behov. Den är kärnan i livet som låter oss uttrycka känslor, förmedla information och dela tankar. Under en arbetsdag möjliggör kommunikation att uppgifter utförs med omsorg och engagemang, och gör i slutändan oss, och företaget, mer professionella. Ledare med dålig kommunikativ förmåga kan ofta vara grundorsaken till produktivitetsrelaterade problem. På liknande sätt kan bristande kommunikation gentemot kunder medföra att affärsmål inte nås.

Men det handlar inte bara om hur utan också om vad. Ett relevant och inspirerande innehåll ger mottagaren anledning att engagera sig. Genom strategi, kreativa koncept och textproduktion av väldefinierat och välskrivet innehåll hjälper vi er att göra detta. Från löpande insatser månadsvis till enstaka uppdrag eller större projekt fyller vi era kanaler med innehåll i syfte att driva förändring.

möt oss på menabler

Stefan Gunbrant

Grundare, vd och executive menabler
stefan@menabler.se

Stefan är en ledare som under lång tid har arbetat med att lyfta medarbetare på ett positivt och konstruktivt sätt. Med gedigen erfarenhet av att ha arbetat i linjepositioner i både stora och små organisationer, samt egenföretagande, får han saker att hända genom att skapa team som tillsammans löser uppgifter och når framgång.

Genom sina uppdrag som mentor, coach och styrelsemedlem har han lärt sig förstå hur människor reagerar i olika situationer och vad som behöver göras för att lösa upp den knut man ibland inte kan lösa själv.

,Jenny Olsson

Grundare och styrelseordförande
jenny@menabler.se

Jenny kommer med en mångårig erfarenhet av att driva olika kommunikationsprojekt och entreprenöriella verksamheter. Del av Sveriges journalistelit har hon en förmåga att se människors kapacitet, styrkor och svagheter, och läsa av det som inte sägs.

Hennes analytiska styrka gör det lätt för henne att sätta sig in i komplexa frågor och med sin samlade kunskap om personlig utveckling, teambuilding och affärsutveckling leder hon styrelsens arbete och bistår i kommunikativa insatser.

VI GER TILLBAKA

PRO BONO

Vi tror på generositet. Därför vill vi stötta och bidra till att ledare och entreprenörer med omvälvande idéer men begränsade resurser får stöttning och en knuff i rätt riktning. Det kan vara avgörande för att de fullt ut ska kunna ta steget till att bli riktiga game changers.

Någon gång per år väljer vi därför ut individer vi tror kan skapa en positiv och transformerande förändring i samhället eller näringslivet. Detta är vad vi kallar pro bono. Vi gör det genom att bidra med expertkunskap och ibland ta in praktikanter som får ta del av våra kunskap.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER?

Det viktigaste för oss är att våra insatser leder till verklig förändring hos våra kunder. Så här säger några av dem om sina upplevelser och resultat av vår individuella coaching samt ledarutvecklingsprogram.

”Möten med Stefan har varit riktigt givande. Jag är imponerad av Stefans förmåga att med sina nycklar och verktyg locka fram lösningar och förmågor hos mig själv. Jag har vuxit som person, agerar helt annorlunda mot förut, ser saker på ett annat sätt och är onekligen en väldigt mycket bättre ledare än tidigare.”

Nicklas Eld

Regionchef Väst, Solör Bioenergi Fjärrvärme

”Jennys hjälp var ovärderlig. Jag brukade ofta höra att jag var spretig och gjorde lite för många olika saker. Jenny hjälpte mig att renodla min verksamhet, identifiera mina styrkor och lyfta det som verkligen är unikt med just mig. ”

Ida Bosson

Coach, PT och golftränare, Qwinaida

”Stefans erfarenhet och förmåga har gett mig extra verktyg att orientera och justera mitt ledaskap på ett framgångsvist sätt, både med att utveckla min egen personal och företaget i sin helhet.”

Torbjörn Andersson

COO, MediCarrier

”Vill tacka för en grym kurs och upplevelse. Det har skett ett ”mind shift” hos mig, snacka om snabb förändring.”

Samka Nyberg

Entreprenör

”The workshop with Anna-Maria to enhance cooperation and communication in our organisation has had a positive effect on our team moral and hopefully with everybody in the driver’s seat it will continue that way!”

Ben Chatwin

Customer Relationship Manager, 46elks

Vad är nästa steg?
hör av dig!

Vi vill gärna träffas för att se vilka möjligheter vi har att hjälpa er.
Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi inom kort.