Vi säkrar era investeringar och stärker era entreprenörer.

Menabler
Coaching
& ledar-
utveckling

 

Ledarutveckling genom Empowering Game Changers
Individuell coaching och rådgivning

vår mission

Menabler är ledarutvecklingsföretaget specialiserat på att få individer att bli verkliga game changers.
Vår mission är att hjälpa entreprenörer att utveckla sitt ledarskap så att de kan driva lönsamhet, tillväxt och innovation med framgång – och få sina medarbetare att utveckla sina talanger.
 

vår mODELL

Insikt

Grunden till förändring startar i självinsikt. Baserat på bakgrund och erfarenhet ger vi individen stöd att ta tag i sin utveckling, lära sig förstå och känna tillit till sig själv. Vi tillhandahåller verktygen för att öka kännedomen om sig själv och sitt ledarskap.

Innovation

Ledar- och individutveckling drivs av förändring och innovation, men den kommer inte per automatik. Vi utmanar, stöttar och coachar individen för att öppna upp för nya tankemönster, arbetssätt och möjligheter.

Inspiration

Inspiration mer än någonting annat driver personlig utveckling. Vår främsta uppgift är att lyssna, stötta och inspirera individen till ett aktivt engagemang i sin egen utveckling mot ett autentiskt, kommunikativt, transparent och motiverande ledarskap,

våra tjänster

ledarutveckling genom empowering game changers

Genom vårt ledarskapsprogram Empowering Game Changers utvecklar vi individer och deras ledarskapsförmågor så att de blir finansiellt framgångsrika entreprenörer med modet att nå genomgripande förändring och bli verkliga game changers.

 

Vår approach är att stärka en talangbas som hittills blivit förbisedd och ge individerna konkreta verktyg genom utbildning, coaching, inspiration och nätverk.

 

Empowering Game Changers är specialdesignat för att utveckla entreprenören till att leda sig själv för att vara en långsiktigt hållbar och fokuserad ledare, och skapa en framgångsrik och motståndskraftig organisation som drivs av hög innovationstakt och motivationsgrad.

 

 

 

 

Individuell coaching och rådgivning

Vi har lång erfarenhet av utvecklingsarbete med individer och verksamheter. Det har gett oss en unik kompetens att möta människor som står inför olika utmaningar och som önskar utveckla sig själva, sitt ledarskap eller sitt företagande.

Utifrån en nytänkande metodik arbetar vi för att coacha och stötta individer, företagsledare och entreprenörer i deras förändringsprocesser, samt ger även organisationer möjlighet att få ett helhetsstöd i denna process. Coachingen syftar till att stötta individen i sin utvecklingsresa genom att skaffa en överblick över nuläge, identifiera styrkor och svagheter, behov och problemområden, utmana till att se nya perspektiv, samt hitta drivkrafterna för att lyckas mot uppsatta mål.

Upplägget skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål. Genom en strukturerad, långsiktig och transparent samtalsserie arbetar vi mot tydliga mål. Vi rekommenderar dock alltid minst åtta samtal för att kunna garantera effekt. Konkreta case, övningar och verktyg hjälper individen att anamma ny kunskap och ta sig an nya utmaningar.

 

möt oss på menabler

Stefan Gunbrant

Grundare, Executive Menabler och styrelseordförande
stefan@menabler.se

Stefan är en ledare som under lång tid har arbetat med att lyfta medarbetare på ett positivt och konstruktivt sätt. Med gedigen erfarenhet av att ha arbetat i linjepositioner i både stora och små organisationer, samt egenföretagande, får han saker att hända genom att skapa team som tillsammans löser uppgifter och når framgång.

Genom sina uppdrag som mentor, coach och styrelsemedlem har han lärt sig förstå hur människor reagerar i olika situationer och vad som behöver göras för att lösa upp den knut man ibland inte kan lösa själv.

Jenny Olsson

Grundare, Executive Menabler och CCO
jenny@menabler.se

Jenny kommer med en mångårig erfarenhet av att driva olika kommunikationsprojekt och entreprenöriella verksamheter. Tillhörande Sveriges journalistelit har hon en förmåga att se människors kapacitet, styrkor och svagheter, och läsa av det som inte sägs.

Hennes analytiska styrka gör det lätt för henne att sätta sig in i komplexa frågor och med sin samlade kunskap om personlig utveckling och teambuilding får hon individer att växa och människor med olika kompetenser och liknande eller motsatta personligheter att fungera tillsammans i team.

Barbara Carreno

Partner, Executive Menabler och VD
barbara@menabler.se

Barbara är ledarskaps- och managementkonsulten som med passion för innovation, entreprenörskap och digitalisering bidragit till välmående högpresterande organisationer. Med gedigen erfarenhet från ledande roller i såväl offentlig som privat verksamhet, har hon nyfiket sökt sig till den kunskap och de verktyg som triggar människors motivation.

Bäst kommer hon till sin rätt när hon får använda sin spetskompetens och agera bollplank till andra ledare och entreprenörer och bidra till analys, idéer och struktur för hur utveckling av såväl verksamheter och medarbetare kan ske.

Anna-Maria Waara

Partner, Executive Menabler och COO
anna-maria@menabler.se

Anna-Maria har framgångsrikt arbetat med utbildningar och ledarskap under lång tid. Som ledarskapsspecialist med fokus på grupputveckling, ledarutveckling och coaching, har lett och drivit utveckling i komplexa, hierarkiska, internationella organisationer.

Som en av Sveriges ledande inom den mest aktuella motivationsforskningen, har hon en stark förmåga att inspirera och förmedla budskap för att genomdriva verklig utveckling och förändring. Hon brinner för att öka motivationen och engagemanget i organisationer genom utbildning och kompetenshöjande insatser. Hennes förmåga att motivera och engagera går ingen obemärkt förbi.

VI GER TILLBAKA

PRO BONO

Vi tror på generositet. Därför vill vi stötta och bidra till att ledare och entreprenörer med omvälvande idéer men begränsade resurser får stöttning och en knuff i rätt riktning. Det kan vara avgörande för att de fullt ut ska kunna ta steget till att bli riktiga game changers.

Någon gång per år väljer vi därför ut individer vi tror kan skapa en positiv och transformerande förändring i samhället eller näringslivet. Detta är vad vi kallar pro bono. Vi gör det genom att bidra med expertkunskap och ibland ta in praktikanter som får ta del av våra kunskap.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER?

Det viktigaste för oss är att våra insatser leder till verklig förändring hos våra kunder. Så här säger några av dem om sina upplevelser och resultat av vår individuella coaching samt ledarutvecklingsprogram.

”Möten med Stefan har varit riktigt givande. Jag är imponerad av Stefans förmåga att med sina nycklar och verktyg locka fram lösningar och förmågor hos mig själv.”

Nicklas Eld

Regionchef Väst, Solör Bioenergi Fjärrvärme

”Kort och kärnfull genomgång av komplexa områden, tydligt att både Anna-Maria och Barbara brinner för det de gör och sitter på mycket kunskap.”

Projektledare

Skåne Blekinge Vattentjänst

”The workshop with Anna-Maria to enhance cooperation and communication in our organisation has had a positive effect on our team moral and hopefully with everybody in the driver’s seat it will continue that way!”

Ben Chatwin

Customer Relationship Manager, 46elks

”Vill tacka för en grym kurs och upplevelse. Det har skett ett ”mind shift” hos mig, snacka om snabb förändring.”

Samka Nyberg

Entreprenör

Vad är nästa steg?
hör av dig!

Vi vill gärna träffas för att se vilka möjligheter vi har att hjälpa er.
Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi inom kort.